UD(+) OLJEFILTER MED VÄTSKEAVSKILJNING

Category

Med våra UD+-oljefilter med vätskeavskiljning minskas effektivt mängden oljedimma, vått damm och vattendroppar i tryckluftsströmmen. Det ger skydd för investeringen, utrustningen och processerna. I UD+ kombineras två filtreringssteg (DD+ och PD+) i ett med en unik teknik som svarar på kraven på hög kvalitet för olika tillämpningar och som ger optimala energibesparingar.

Mer information.

Intresserad?

Shopping Cart
Scroll to Top