DD(+) & PD(+) OLJEFILTER MED VÄTSKEAVSKILJNING

Category

Med våra oljefilter DD(+) och PD(+) med vätskeavskiljning minskas effektivt mängden oljedimma, vått damm och vattendroppar i tryckluftsströmmen. Det ger skydd för investeringen, utrustningen och processerna. Föroreningarna kan komma från smörjningen av kompressorelementet, inloppsluften eller själva kompressoranläggningen.

Mer information.

Intresserad?

Shopping Cart
Scroll to Top