MEMBRANTORKAR SD

Category

SD-torkar fungerar bra i en mängd olika miljöer – från små utrymmen där det krävs flexibel montering och områden där vibrationsnivåerna är höga till utrymmen med stora temperaturväxlingar. Våra SD-torkar uppfyller stränga säkerhets- och miljökrav. Detta inbegriper miljöer med låga flöden, områden utan elförsörjning, explosionssäkra anläggningar, ljud- och korrosionskänsliga områden. Ingen el krävs.

Mer information.

Eftersom de inte drivs med elektricitet kan SD-torkar fungera säkert i explosionssäkra miljöer som tex laboratorier

Eftersom SD-torken erbjuder olika tryckdaggpunkter för de olika modellerna kan den uppfylla många olika slags prestandakrav

Tack vare SD-torkens tysta drift kan du använda den nära arbetsplatsen

Tack vare den enkla konstruktionen går tryckluften går rakt igenom utan omvägar inne i huset. Resultatet: minimalt tryckfall och högsta torkningseffektivitet

Optimal säkerhet och effektivitet

Atlas Copcos SD-membrantorkar med förfilter avlägsnar fukt, olja och partiklar från tryckluft under de mest krävande förhållanden. Torkarna ger lägsta möjliga tryckfall och förlust av avluftningsluft vid högsta möjliga effektivitet, vilket innebär att du sparar både tid och pengar. I allt från de minsta utrymmena till miljöer med fluktuerande omgivningstemperaturer kan SD-torkarna prestera vid en mängd olika tuffa och kritiska förhållanden. Det finns två modeller tillgängliga så att du kan få exakt den luftbehandling du behöver.

Tekniska specifikationer – SD-membrantorkar

Kapacitet FAD l/s 1,5 l/s – 55 l/s
Kapacitet FAD 5,4 m³/h – 198 m³/h
Arbetstryck 7 bar(e) – 13 bar(e)

Intresserad?

Shopping Cart
Scroll to Top