INDUSTRIELLA KÖLDMEDIETORKAR FX

Category

Våra FX-köldmedietorkar tar säkert, kostnadseffektivt och enkelt bort fukt från tryckluftssystemet. Du undviker därmed kondens och de driftkostnader och den stilleståndstid som orsakas av den resulterande korrosionen.

Mer information.

De industriella FX-köldmedietorkarna levererar en stark prestanda med en stadig tryckdaggpunkt med digital display. Den kondenserade fukten fryser inte och det finns ingen risk för att fukt ska föras vidare i tryckluftssystemet.

FX-lufttorkarna erbjuder beprövad tillförlitlighet med kvalitetskomponenter, en robust konstruktion och effektiva kontrollsystem.

Plug-and-play-konceptet med en enda elektrisk anslutning och självreglerande styrenheter underlättar installation.

Den ergonomiska utformningen av FX-lufttorkarna garanterar snabb åtkomst till viktiga komponenter. Kombinerat med långa serviceintervaller säkerställer detta minimala underhållskostnader.

Intresserad?

Shopping Cart
Scroll to Top