INDUSTRIELLA KÖLDMEDIETORKAR FD

Category

Våra högkvalitativa FD-kyltorkar är baserade på direktexpansionsteknik och avlägsnar fukt från tryckluft med en stabil tryckdaggpunkt på så lite som +3 °C/+37,4 °F. Finns i vatten- och luftkylda utföranden.

Mer information.

FD-tryckluftstorkarna förenar avancerade energisparfunktioner med låga tryckfall, vilket minskar den totala energiförbrukningen. FD har kapacitet 6-4 000 l/s.

FD-kyltorkar för tryckluft levereras med ett ljuddämpat hölje som ger betydligt lägre bullernivåer.

FD-kyltorken levereras användningsklar på en solid basram med inbyggda gaffeltrucksuttag. Våra kyltorkar använder inga förbrukningsartiklar och kräver endast regelbundna inspektioner och rengöring.

Intresserad?

Shopping Cart
Scroll to Top