OSS olje-/vattenseparator

Category

Vår OSS erbjuder absorptionsbaserad kondensatbehandling för oljeinsprutade kolv- och roterande skruvkompressorer under 30 l/s, torkar och vattenavskiljare. Denna olje-/vattenavskiljare använder ett nytt, avancerat filtermedium som tar bort oljespill till koncentrationer under 15 ppm. Det finns en provtagningssats (tillval) som kan användas för att verifiera oljekoncentrationen vid OSS-utloppet.

Mer information.

Enkel och effektiv OSS-absorption

  1. Kondensat kommer in i OSS via inloppsanslutningen upptill.
  2. Tryckavlastningsspalter i det övre locket släpper in kondensat under tryck i separatorn.
  3. Vid förfiltreringen pressas blandningen av olja och vatten genom ett filtermedium baserat på polypropylen som absorberar och samlar upp oljan – men inte vattnet.
  4. Under efterfiltreringen absorberas den återstående oljan av ett avancerat filtermedium.
  5. En ventil hindrar separatorn från att tömmas helt när flödet passerar genom utloppsanslutningen.
  6. Rent kondensat kommer ut från utloppet i princip helt utan oljerester. Därmed kan kondensatet släppas ut i avloppet.

Intresserad?

Shopping Cart
Scroll to Top