EWD OCH WD VATTENAVSKILJARE OCH AVTAPPNINGSENHETER

Category

WD 80-avtappningsventilen ger helautomatisk avtappning av kondensatet som samlas på botten av luftbehållaren. EWD-avtappningsenheterna styrs elektroniskt, vilket innebär att de övervakar kondensutfällningen med vattennivåsensorer och endast evakuerar kondensatet vid behov, för att undvika förlust av tryckluft.

Mer information.

Intresserad?

Shopping Cart
Scroll to Top