LF – INDUSTRIELLA OLJEFRIA KOLVKOMPRESSORER MED ALUMINIUMKOLVAR

Tack vare LF-kompressorernas unika, robusta konstruktion och optimala kombination av kvalitetsmaterial ger de förbättrad prestanda och längre produktlivslängd.

Mer information.

ENKELT UNDERHÅLL OCH LÅG DRIFTSKOSTNAD

LF:s komponenter och servicepunkter är lättåtkomliga. Låga driftskostnader även efter en lång produktlivslängd.

SPARA GOLVUTRYMME

Kompressorn är direkt kopplad till motorn som är utformad med lätta material som aluminium och ger utmärkta kylegenskaper. Perfekt när du har begränsat utrymme.

DET OLJEFRIA ALTERNATIVET

Atlas Copcos innovativa oljefria LF-kompressor med aluminiumkolvar är utformad för att ge bästa möjliga luftkvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Föroreningar i luftförsörjningen kan orsaka sämre prestanda, ökade underhållskostnader och produktivitetsförlust. LF kan däremot användas där olja inte får förekomma.

CERTIFIERAD 100 % OLJEFRI LUFT

LF-kompressorerna ger 100 % ren luft som uppfyller certifieringskraven i ISO 8573-1 KLASS 0 (2010). KLASS 0 innebär noll risk för föroreningar, skador eller farliga produkter, förluster på grund av stilleståndstid och noll risk för skada av företagets anseende.

LF – OLJEFRITT ARBETSTRYCK

De oljefria LF-enstegskolvkompressorerna är utformade för att fungera med maximalt arbetstryck på 10 bar (145 psi) och kapaciteter från 3,1 till 15,5 l/s vid 50 Hz, 7,6 till 38,6 cfm vid 60 Hz.

Teknik: Oljefria kolvkompressorer
Kapacitet: 3,1 l/s – 15,5 l/s
Tryck: 10 bar(e)
Motorstorlek: 1,5 kW – 7,5 kW

Intresserad?

Shopping Cart
Scroll to Top