AIRNET, RÖRSYSTEM FÖR TRYCKLUFT OCH VACUUM

Category

Med AIRnet säkerställer du en drift av högsta klass för tryckluft, vakuum, kväve och andra inerta gastillämpningar.
Installation med AIRnet – En installation med AIRnet Aluminium är snabb, enkel och tillförlitlig.
AIRnet kan installeras upp till 85 % snabbare än traditionella rörsystem. Installationen görs med små team och enkla verktyg. Ingen svetsning, limning eller pressning krävs.

Mer information.

Ett optimalt tryckluftssystem är dimensionerat, planerat och installerat för att ge effektiva och hållbara produktionsprocesser. Material och konstruktion; installations- och underhållskostnader; flexibilitet och säkerhet. Dessa faktorer påverkar den totala livscykelkostnaden och effektivitetsnivån i din verksamhet.
För dig som söker ett pålitligt och okomplicerat rörsystem som kan installeras i alla typer av produktionsanläggningar så är AIRnet den mest kostnadseffektiva lösningen. Det är ett snyggt och ergonomiskt rörsystem i aluminium som konstruerats för att spara de pengar som andra system konsumerar.

AIRnet är ett återanvändningsbart system som i enlighet med SS-EN 13480-3 utformats för att på ett snabbt, säkert och tillförlitligt sätt skapa distributionssystem för tryckluft, vakuum, kvävgas och inerta gaser. AIRnet har olika branschcertifieringar som ger systemet den högsta säkerhets- och kvalitetsnivån.

PRODUKTINFORMATION

AIRnet är en produkt som införlivar de tekniska kunskaper och innovationer som erhållits och utvecklats under mer än 140 verksamma år inom tryckluft och utrustning för tryckluft.

TID OCH VERKTYG

AIRnet installeras utan svetsning, lödning, pressning, limning eller gängning. AIRnet installeras och modifieras med enkla lätthanterade verktyg. f Kopplingar upp till 50 mm kan installeras helt utan verktyg (push-in). f Kopplingar är förmonterade och kräver ingen montering på plats.

MODULARITET OCH FLEXIBILITET

AIRnet tillverkas av lätta material som är enkla att arbeta med även på upphöjda plattformar. AIRnet kopplas enkelt samman med andra rörsystem via nippelhylsor och adapteranslutningar (20 – 80 mm). AIRnet är ett modulärt system och installationer kan enkelt modifieras och flyttas för att möta nya behov. AIRnets svanhalskopplingar kan enkelt monteras i efterhand, både horisontellt och vertikalt.

HÅLLBARHET

Kopplingarnas inre design säkerställer maximalt flöde och minimalt tryckfall i rörsystemet. Kopplingarnas tätningsdesign garanterar ett läckagefritt rörsystem. AIRnet är gjort av släta material med låg friktionskoefficient som minimerar flödesmotstånd och tryckfall. AIRnet är gjort av beständiga och korrosionsfria material som eliminerar behovet av underhåll.

SÄKERHET

Säkerhetsfaktor ≥ 4 för samtliga dimensioner (explosionstryck). Kamerakontroll och automatiserad montering garanterar nollfel i tillverkningen. Komponenter i plastmaterial uppfyller kraven i UL 94 HB och UL 94 V-2 för flammsäkerhet. f Kopplingarna är utrustade med indikatorer som säkerställer korrekt vridmoment (ej 63 – 80 mm).
AIRNET ÄR SNABBT OCH ENKELT ATT INSTALLERA OCH MODIFIERA.

Intresserad?

Shopping Cart
Scroll to Top