Försäljning - Luftbehållare


Luftbehållare & Tryckluftsbehållare

Försäljning
   Kompressorer stationära
   Kompressorer mobila
   Kyltorkar
   Filter
   Luftbehållare
   Trans-air tryckluftssystem
   Finans

Service

Begagnad utrustning

Nyheter/Kampanjer

Kontakta oss
   Medarbetare
   Historia

StartsidanTryckluftsbehållare lagrar komprimerad luft för ökad försörjning utöver kompressorns flödeshastighet. De ökar kylningen av den komprimerade luften och samlar upp eventuella överblivna kondens- och oljedroppar. Tryckvariationerna i luftnätet jämnas ut och den korta fyllnings- och tömningscykeln för kompressorn minskar.

Tryckluftspoolen tillhandahåller ett komplett utbud av galvaniserade vertikala CE- och LV-tryckluftsbehållare från 120 till 6 000 liter, med alternativ för 11, 16, 21 eller 22 bar (160, 232, 305, 319 psi). Tryckluftsbehållarna i CE-serien tillverkas i enlighet med standarden CE 87/404. LV-serien följer PED-standard.

Atlas Copcos CE- och LV-tryckluftsbehållare har följande fördelar:

För fullständig information ring 08-6340170 eller mail info@tryckluftspoolen.se