Försäljning - Filter

Försäljning
   Kompressorer stationära
   Kompressorer mobila
   Kyltorkar
   Filter
   Luftbehållare
   Trans-air tryckluftssystem
   Finans

Service

Begagnad utrustning

Nyheter/Kampanjer

Kontakta oss
   Medarbetare
   Historia

Startsidan

OSC 35-2400 Fristående olje/vattenavskiljare

Filter DD-, DDp-, PD- och QD-serierna

När luften har komprimerats ökar koncentrationen av partiklar och fukt. Det skapar en skadlig slitande blandning som kan orsaka stora skador.

Instrument och verktyg kan sluta att fungera, sprutmålning ger dåligt slutresultat och inandningsluften blir ohälsosam. Underhållskostnaderna ökar och produkter förstörs.

Atlas Copcos utbud av DD-, PD-, DDp- och QD-filter ger luft av hög kvalitet från 9 till 7200 l/s vid nominella förhållanden, om de används i rätt kombinationer.

DD-serien:                                   

Vätskeuppsamlande- och partikelfilter för allmänna skyddsändamål som avlägsnar vatten och oljeaerosol ned till 0,1 mg/m (0,1 ppm) och partiklar ned till en 1 mikron.

DDp-serien:

Partikelfilter för dammskydd som avlägsnar partiklar ned till 1 mikron.

PD-serien:

Högeffektiva vätskeavskiljande- och partikelfilter som avlägsnar vatten och oljeaerosol ned till 0,01 mg/m (0,01 ppm) och partiklar ned till 0,01 mikron.

QD-serien:

Aktivt kol-filter som avlägsnar oljeångor och kolvätelukter med maximalt kvarvarande oljeinnehåll om 0,003 mg/m (0,003 ppm) och som installeras efter ett PD-filter.

OSC - Avancerad teknik för allt tryckluftskondensat

I det nya utökade OSC-sortimentet från Atlas Copco används patenterad teknik till att avskilja alla typer av tryckluftskondensat.

Avskiljningsprocessen som görs i flera steg, och där både mekaniska filter och aktivt kol används, garanterar exceptionell prestanda, lång och beprövad filterlivslängd och problemfri drift.

Alla avskiljare tillverkas i enlighet med Atlas Copcos miljö- och kvalitetssäkringssystem. Systemen uppfyller alla krav i ISO 9001 och ISO 14001. Alla avskiljare från Atlas Copco testas under ytterst krävande förhållanden.

Fullständig tillförlitlighet med total enkelhet

 

dd filter
ddp filter
qd filter
Vatten- och oljeavskiljare