Försäljning - Kyltorkar

Försäljning
   Kompressorer stationära
   Kompressorer mobila
   Kyltorkar
   Filter
   Luftbehållare
   Trans-air tryckluftssystem
   Finans

Service

Begagnad utrustning

Nyheter/Kampanjer

Kontakta oss
   Medarbetare
   Historia

Startsidan

FX-kyltorkar med industriprestanda och enkel tillförlitlighet

1. Kylkompressor                                 8. Shunt för hetgas
2. Kondensator                                    9. Luft/värmeväxlare för luft
3. Kondensatorfläkt                            10. Vattenavskiljare
4. Kapillärfilter                                   11. Automatisk vattenavtappning
5. Kapillär                                         12. Tryckströmbrytare för fläkt
6. Kylmedel/värmeväxlare för luft        13. Max tryckströmställare
7. Avskiljare för kylmedel

• Stabil tryckdaggpunkt
• Kondenserad fukt fryser inte
• Väl tilltagna kvalitetskomponenter
• Enkel och beprövad konstruktion
• Effektivt kontrollsystem (shunt för het gas)
• Färdig att tas i drift direkt efter anslutning
• En enda elanslutning
• Alla enheter är igångkörda
• Självreglerande
• Långa serviceintervall
• Få komponentbyten
• Ergonomisk utformning för snabb åtkomst till viktiga komponenter

 • Låga daggpunkter
 • Högeffektiv fuktavskiljning med automatisk avtappning
 • Kan levereras löst eller integrerat i kompressorn
 • Ett fullständigt sortiment för industrins behov
 • Konstruerade och utprovade för drift i alla klimat
 • Fullständig översikt över torkdriften
 • Luft- och vattenkylda versioner
 • Fukt kan skada tryckluftsystemet allvarligt ... såvida du inte installerar en FD-tork.

  Principen för kallregenererade adsorptionstorkar baserar sig på torkmedlets fysiska förmåga att adsorbera vattenånga. Torkmedlet regenereras sedan med torr expanderad tryckluft Torken består av två torktorn, där det ena tornet adsorberar (torkar) medan det andra tornet reaktiveras.

  Alla torkar tillverkas i enlighet med Atlas Copcos miljö- och kvalitetssäkringssystem. Detta system uppfyller alla krav i ISO 9001 och ISO 14001. Alla torkar från Atlas Copco testas under ytterst krävande förhållanden.

  CD 2-32 Kallregenererade adsorptionstorkar

  ·         Tryckdaggpunkt -40 °C/-40 °F som standard

  ·         Tryckdaggpunkt -70 °C/-100 °F möjligt för reducerat flöde

  ·         Mycket lågt tryckfall på mindre än 0,07 bar/1 psi

  Sortimentet CD 2-5 uppfyller kraven på renhet enligt vad som anges i ISO 8573:1 - 2001 och andra internationella standarder.

  CD 2-1050 Kallregenererade adsorptionstorkar 

  Atlas Copco har ett brett sortiment av CD-torkar, med luftkapacitet från 1,4 till 1050 l/s, i 21 olika storlekar och med tryckdaggpunkt från –20 ° till –40 °C. –70 °C kan fås som tillval.

  CD-torkar ger ett konstant arbetstryck tack vare de mjuka tryckutjämningarna mellan tornen. Torkmedel av typen aktivt aluminia används för låg daggpunkt och enkel regenerering.

  Principen för kallregenererade adsorptionstorkar baserar sig på torkmedlets fysiska förmåga att adsorbera vattenånga. Torkmedlet regenereras sedan med torr expanderad tryckluft. Torken består av två torktorn, där det ena tornet adsorberar (torkar) medan det andra tornet regenereras

  BD 260-3000 Värmereaktiverade adsorptionstorkar

  När absolut torr luft är nödvändig

  Vid många tillfällen är absolut torr luft ett måste. Instrumentluft, processer med snabb luftexpansion, transporter av torrt material, osv. ...

  Man har tagit fram många metoder för torkning av luft men det enda effektiva sättet att minska riskerna med problem på grund av vatten och att helt avlägsna vattnet, är att utnyttja den adsorptionsprocess som används i Atlas Copcos BD-adsorptionstork. Daggpunkter så låga som –70 °C kan uppnås.

  Kyltorkar
  FD-tork
  Adsorptionstorkar
  Kallregenererade adsorptionstorkar
  Värmereaktiverade adsorptionstorkar